Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 38 - Wrocław, 21.02.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

575 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Maślice we Wrocławiu

3466

576 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi wojewódzkiej wraz z terenem przyległym w obrębie obszaru rozwoju Wojnów we Wrocławiu

3485

577 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

3490

578 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju

Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju

3491

579 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/351/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 września 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Wrocławia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/351/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 września 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Wrocławia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

3495

580 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

3496

581 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Rudzie

3497

UCHWAŁY RAD GMIN:

582 -

Rady Gminy Oława z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

3499

583 -

Rady Gminy Oława z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Oława z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

3503

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 15,25 zł

liczba wejść: 1973

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP