Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 44 - Wrocław, 27.02.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

693 -

Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołowskiego

4000

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

694 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 grudnia 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

4003

695 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania, warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych na rok 2006

4010

696 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

4014

697 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/264/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia

Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/264/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia

4021

698 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wojcieszów

4022

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

699 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wleń

4026

UCHWAŁY RAD GMIN:

700 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

4033

701 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka

4037

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJE:

702 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lutego 2006 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa FORTUM DZT S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

4038

703 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lutego 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4042

POSTANOWIENIA:

704 -

Starosty Legnickiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu legnickiego w 2006 roku

z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu legnickiego w 2006 roku

4048

705 -

Starosty Legnickiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu legnickiego w 2006 roku

2006 roku

4049

ZARZĄDZENIA:

706 -

Starosty Oleśnickiego z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach opieki społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2006

4049

707 -

Starosty Oleśnickiego z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2006

4050

SPRAWOZDANIA:

708 -

Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005

4050

709 -

Starosty Ząbkowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok

4051

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 18,10 

liczba wejść: 2188

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP