Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 82 - Wrocław, 18.04.2006 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1312 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/51/2000 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wałbrzyskiego

7501

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1313 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie prowadzenia handlu poza targowiskami i wyznaczonymi miejscami .

7501

1314 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec

7502

1315 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec

7504

1316 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec

7510

1317 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Boguszowa-Gorc jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

7518

1318 -

Rady Miejskie Gminy Mirsk z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych

7521

1319 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnych, motywacyjnego oraz dodatków za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

7581

1320 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 24 marca 2006r. zmieniająca uchwałę nr XXII/173/04 Rady Miejskiej w Górze z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Góra

7583

1321 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 marca 2006r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami w Legnicy .

7584

1322 -

Rady Miasta Lubań z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/267/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań

7584

1323 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4
im. Tadeusza Kościuszki w Strzelinie

7585

1324 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

7585

1325 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

7586

1326 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie

7586

UCHWAŁY RAD GMIN:

1327 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Domaniów .

7587

1328 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaniów .

7590

1329 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na rok 2006 wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także tryb i kryteria nagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

7594

1330 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 24 lutego 2006r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

7599

1331 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki na 2006 rok .

7600

1332 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok 2006, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

7606

1333 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/645/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Długołęka

7613

1334 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom stażystom, zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka .

7614

1335-

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Ośrodek Zdrowia w Brzeziej Łące

7614

1336 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Pruszowice

7615

1337 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 28 marca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

7618

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 34,44 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,84 zł

liczba wejść: 2266

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP