Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 48 - Wrocław, 03.03.2006 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

763 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród funduszu specjalnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na 2006 rok

4300

764 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Oleśnicki dotacji niepublicznym szkołom i placówkom

4304

765 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania przez Powiat Świdnicki dotacji szkołom i placówkom niepublicznym

4307

766 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Świdnickiego w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

4309

767 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wskaźnika waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy)

4309

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

768 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie doraźnej albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole oraz innych osób potrzebujących w latach 2006-2009

4310

769 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy

4310

770 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia zasad używania herbu Gminy Wąsosz

4423

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

771 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

4423

UCHWAŁY RAD GMIN:

772 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tąpadła

Gminy Marcinowice z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tąpadła

4429

773 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 756/11 położonej w miejscowości Bukowice

4447

774 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 337/1 położonej w miejscowości Bukowice

4452

775 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowanych wsi Grabownica, Luboradów, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta Wielgie Sycowskie, północnej części wsi Żeleźniki oraz Łazy Wielkie działki o numerach ewidencyjnych 46/3 i 46/2

grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowanych wsi Grabownica, Luboradów, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta Wielgie Sycowskie, północnej części wsi Żeleźniki oraz Łazy Wielkie działki o numerach ewidencyjnych 46/3 i 46/2

4457

776 -

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęcław

4483

777 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Kryniczno i Psary

4490

778 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia sołectwa Machnice

4502

779 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Machnice

4503

780 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe, nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej

sprawie opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe, nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej

4507

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 59,01 

liczba wejść: 2380

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP