Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 161 - Wrocław, 08.08.2006 r.

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

2537 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/622/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania "Programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim"

17056

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2538 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

17057

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2539 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno Zdrój

17058

2540 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/34/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska w zakresie obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej położonego w obrębie miasta Jaworzyny Śląskiej, przy ul. Świdnickiej

17061

2541 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/34/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska w zakresie obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej położonego w obrębie miasta Jaworzyny Śląskiej, przy ul. Świdnickiej 2a

17065

2542 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach

17069

2543 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej Legnicy

17072

2544 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania dla miasta Legnicy

17075

2545 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVIII/71/04 z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych

17079

2546 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

17080

2547 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Księginice

17082

2548 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

17083

2549 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania

17089

2550 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby okręgów, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Polkowicach

17090

2551 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania Osi Inkubacji z Trasą Targową we Wrocławiu

17092

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2552 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

17096

UCHWAŁY RAD GMIN:

2553 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

17097

2554 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w sprawie wybranych zagadnień

17098

2555 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Dobroszów

17099

2556 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków - część "A" w gminie Długołęka

17111

2557 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kostomłoty

17117

2558 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/185/06 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych gminie Kostomłoty

17124

2559 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole

17125

2560 -

Rady Gminy Głogów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w części uchwały Rady Gminy Głogów nr XIV/128/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ruszowice

17132

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,57 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,21 zł

liczba wejść: 2070

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP