Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 162 - Wrocław, 08.08.2006 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2561 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/166/2004 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Średzkiego

17136

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2562 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sudeckiej w Legnicy - tereny usług i komunikacji z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową

17144

2563 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy - tereny przemysłowe oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w kwartale zabudowy Wrocławska, Kamienna, Kościelna, Ignacego, Daszyńskiego .

17155

2564 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa w 2006 r.

17165

2565 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Piastowskiego

17166

2566 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lubomierz

17171

2567 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej

17175

UCHWAŁY RAD GMIN:

2568 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Czeszowie na obszarze gminy Zawonia

17176

2569 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/163/2005 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Czeszowie na obszarze gminy Zawonia .

17183

2570 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz tryb ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku

17185

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

2571 -

Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 166/72/06 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu polkowickiego

17186

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,30 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,98 zł

liczba wejść: 1975

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP