Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 53 - Wrocław, 10.03.2006 r.

ROZPORZĄDZENIE:

871 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bardo, Jemielno, Kamienna Góra, Kowary, Kudowa Zdrój, Lubin, Oleśnica Ołdrzychowice Kłodzkie, Pieszyce, Wałbrzych, Wąsosz, Wińsko, Zawonia, Żmigród, Żukowice

4884

UCHWAŁA RADY POWIATU:

872 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu funkcjonującym przy Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej

4921

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

873 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

4922

874 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków

4929

UCHWAŁY RAD GMIN:

875 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gromadka

Gminy Gromadka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gromadka

4934

876 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Domaniów z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

4938

877 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego i dodatku za warunki pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice

4938

878 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Marcinowice

4943

879 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malczyce

Malczyce z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malczyce

4943

880 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka, dodatków funkcyjnego, za warunki pracy, motywacyjnego, za wysługę lat, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2006 rok

Długołęka z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka, dodatków funkcyjnego, za warunki pracy, motywacyjnego, za wysługę lat, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2006 rok

4948

881 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży - Wójta Gminy Długołęka

4953

882 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kiełczów w gminie Długołęka - część B

4954

883 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna

Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna

4978

884 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23 listopada 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

Kostomłoty z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23 listopada 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

4983

885 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/03 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 11 września 2003 roku w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej gminy - sołectwa Sobkowice

Gminy Kostomłoty z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/03 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 11 września 2003 roku w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej gminy - sołectwa Sobkowice

4983

 

Pełna treść (PDF)
poz. 871
poz. 872-885

 

Cena 30,28 zł

liczba wejść: 2322

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP