Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 182 - Wrocław, 31.08.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

2784 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Boguszów-Gorce, Bystrzyca Kłodzka, Chwaliszów, Gromadka, Janowice Wielkie, Jawor, Kostomłoty, Lądek Zdrój, Legnica, Legnickie Pole, Lubiąż, Nowa Ruda, Stronie Śląskie, Wołów, Zgorzelec

19604

UCHAŁA RADY MIEJSKIEJ:

2785 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego o nazwie "Stawy Młyńsko"

19669

UCHWAŁY RAD GMIN:

2786 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wądroże Wielkie

19671

2787 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wądroże Wielkie na lata 2006-2011

19675

2788 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Wądroże Wielkie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku

19680

2789 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Wądroże Wielkie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji

19692

2790 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających gminie Wądroże Wielkie

19703

2791 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Gminnej Bibliotece Publicznej w Wądrożu Wielkim statusu samorządowej instytucji kultury

19704

2792 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla miejscowości Świętoszów

19706

2793 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wińsko oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

19726

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 34,61 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,87 zł

liczba wejść: 2120

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP