Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 251 - Wrocław, 30.11.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3719-

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oborniki Śląskie na 2007 r. .

22470

3720-

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój .

22470

3721-

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

22472

3722-

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej

22472

3723-

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 października 2006 r. w sprawie opłaty administracyjnej oraz sposobu jej poboru .

22473

3724-

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój .

122474

3725-

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadanych psów na obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski

22478

3726-

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

22478

UCHWAŁY RAD GMIN:

3727-

Rady Gminy Czernica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przedmiotowych zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Czernica stanowiących pomoc de minimis

22479

3728-

Rady Gminy Malczyce z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .

22482

3729-

Rady Gminy Gromadka z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

22483

3730-

Rady Gminy Gromadka z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

22485

3731-

Rady Gminy Gromadka z dnia 27 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego do podstawy obliczenia podatku rolnego za 2007 rok na terenie gminy Gromadka .

22486

3732-

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów

22486

3733-

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

22488

3734-

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Nowa Ruda

22505

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 13,36 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 8,91 zł

liczba wejść: 2087

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP