Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 56 - Wrocław, 15.03.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

907 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze

Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze

5180

908 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłej jednostce wojskowej położonych przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze

5198

909 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Syców

5236

910 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr III/11/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolków

Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr III/11/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolków

5238

UCHWAŁY RAD GMIN:

911 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Makowice

Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Makowice

5238

912 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witoszów Dolny

5264

913 -

Rady Gminy Oława z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lizawce w Gminie Oława

5318

914 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XIII/68/03 Rady Gminy w Jemielnie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2007 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Jemielno

Gminy Jemielno z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XIII/68/03 Rady Gminy w Jemielnie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2007 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Jemielno

5328

915 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5328

916 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice

5333

917 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego

5340

918 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk w różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

5345

919 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych

5346

920 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej

5346

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

921 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Trzebnickiego

marca 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Trzebnickiego

5347

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 47,92 zł

liczba wejść: 2280

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP