Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 60 - Wrocław, 21.03.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

947 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 31 w Lubinie

5660

948 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 34 w Lubinie

5681

949 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 36 w Lubinie

5701

950 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 37 w Lubinie

5718

951 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVIII/71/04 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych

Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVIII/71/04 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych

5739

952 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5740

953 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Stronie Śląskie

5747

954 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5747

UCHWAŁY RAD GMIN:

955 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

placówek prowadzonych przez gminę regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

5755

956 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie

z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie

5759

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 30,28 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,25 zł

liczba wejść: 2211

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP