Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 183 - Wrocław, 01.09.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

2794 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów proterozoicznych w Piławie Górnej, powiat dzierżoniowski w województwie dolnośląskim

19730

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2795 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelin

19743

2796 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Żwirowej we Wrocławiu

19750

2797 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Złotnickiej we Wrocławiu

19755

2798 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Klin Ratyński II oraz fragmentu makrownętrza rzeki Bystrzycy we Wrocławiu

19760

2799 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Kamiennogórskiej we Wrocławiu

19767

2800 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr LXXV/486/2002 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Lubinie

19774

2801 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/214/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin stałych obwodów glosowania

19776

UCHWAŁA RADY GMINY:

2802 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stoszowice

19780

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJE:

2803 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach

19787

2804 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Górze

19788

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,65 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,16 zł

liczba wejść: 1901

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP