Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 202 - Wrocław, 27.09.2006 r.

ZARZĄDZENIA:

2987 -

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 rok

21691

2988 -

Wójta Gminy Miłkowice z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice i z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za rok 2005

21775

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 40,68 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,12 zł

liczba wejść: 2011

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP