Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 127 - Wrocław, 26.06.2006 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2015 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/212/05 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa

12967

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2016 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego w Jedlinie Zdroju .

12967

2017 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno--wychowawcze .

12970

2018 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa Zdrój .

12973

2019 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kudowa Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

12979

2020 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/243/2002 rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju .

12981

2021 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

12982

2022 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia "Programu pomocowego dla przedsiębiorców tworzących na terenie gminy Złoty Stok nowe miejsca pracy"

12983

UCHWAŁY RAD GMIN:

2023 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szostakowice, części obrębu Sulęcin - Szostakowice - gmina Święta Katarzyna .

12986

2024 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ozorzyce, gmina Święta Katarzyna .

12995

2025 -

Rady Gminy Oława z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Marcinkowice .

13008

2026 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Kłodzki

13015

2027 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydów .

13025

2028 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kątki .

13054

2029 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/91/04 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach .

13073

2030 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie gminy Stare Bogaczowice .

13073

2031 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

13074

2032 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obsługi komunikacyjnych (parkingi) i zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gmina Walim .

13080

2033 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej położonego w obrębie wsi Michałkowa, gmina Walim

13084

2034 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego przy ul. Kolonia Górna w Walimiu .

13089

2035 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzących swoją działalność na terenie gminy Święta Katarzyna .

13093

2036 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Żernikach Wrocławskich

13097

2037 -

Rady Gminy Lubań z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Lubań z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

13100

2038 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mędłów, gmina Żórawina .

13102

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 39,80 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 21,90 zł

liczba wejść: 2270

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP