Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 206 - Wrocław, 29.09.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3001 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Lalki i Aktora w Wałbrzychu

22282

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3002 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie .

22284

3003 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 233/1 AM1 położonej w obrębie wsi Ose, gmina Międzybórz

22285

3004 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia warunków odpłatności z tytułu udzielenia pomocy w formie posiłku .

22291

3005 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 września 2006 r. w sprawie udzielenia ulgi przedmiotowej w podatku rolnym

22292

UCHWAŁY RAD GMIN:

3006 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich .

22293

3007 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację odcinka szlaku kolejowego E-30 Obręb Radziechów, gmina Zagrodno .

22294

3008 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie

22308

3009 -

Rady Gminy Borów z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Borów

22325

3010 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, a także wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Miękinia

22327

3011 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 września 2006 r. w sprawie świadczeń pomocy społecznej .

22328

3012 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień dla niektórych podmiotów z opłat za wpis w ewidencji działalności gospodarczej

22330

3013 -

Rady Gminy Rudna z dnia 8 września 2006 r. w sprawie likwidacji drogi

22331

3014 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 12 września 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Pielgrzymka

22331

3015 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/182/05 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

22332

3016 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach

22333

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

3017 -

Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 13 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 166/72/06 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu polkowickiego

22335

OGŁOSZENIE:

3018 -

Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

22335

OBWIESZCZENIE:

3019 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m˛ powierzchni ućytkowej budynków mieszkalnych

22336

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,71 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,16 zł

liczba wejść: 1997

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP