Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 68 - Wrocław, 29.03.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1074 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stronie Śląskie

6238

1075 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim

6254

1076 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006

6261

1077 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica

6268

1078 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

6269

1079 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

6272

1080 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w gminie Kudowa Zdrój

6278

1081 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

6279

1082 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej

6280

1083 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

6282

1084 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Radków oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

6289

UCHWAŁY RAD GMIN:

1085 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz

6290

1086 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobromierz

6294

1087 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

6296

1088 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego

6297

1089 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

6301

1090 -

Rady Gminy Mietków z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mietków

6308

1091 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Kondratowice

6320

1092 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc doraźną, bądź okresową w formie posiłku udzielonego osobom i rodzinom uprawnionym do uzyskania tej formy świadczenia

6323

1093 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie inkasa podatków

6324

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1094 -

Starosty Milickiego z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu milickiego w 2006 roku

6326

1095 -

Starosty Milickiego z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Sułowie w 2006 roku

6326

OBWIESZCZENIE:

1096 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2006 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina, w okręgu wyborczym nr 2 i okręgu wyborczym nr 11, przeprowadzonych w dniu 19 marca 2006 roku

6327

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,07 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,30 zł

liczba wejść: 2101

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP