Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 167 - Wrocław, 16.08.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2621 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miliczu i w Kaszowie w części obejmującej obszar miasta Milicza i Kaszowa pod Miliczem

17604

2622 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz gruntów zabudowanych tymi budynkami i lokalami

17611

2623 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego we wsi Moskorzyn w Gminie Polkowice

17613

2624 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Żelazny Most w Gminie Polkowice

17621

2625 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Przemków

17639

2626 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej części wsi Chwalisław

17648

2627 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Złoty Stok

17654

2628 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki E - Strefa Turystyczna

17655

2629 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Ścinawie

17662

2630 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

17664

2631 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 lipca 2006 r. o zmianie uchwały nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec

17664

UCHWAŁY RAD GMIN:

2632 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Siekierczyn z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

17665

2633 -

Rady Gminy Kunice z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kunicach

17667

2634 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Turów, gmina Żórawina

17670

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2635 -

Starosty Milickiego z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie operatu opisowo-kartogra-ficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Milicza

17672

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,16 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,97 zł

liczba wejść: 1889

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP