Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 70 - Wrocław, 31.03.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1101 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki nagród, dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśna w roku 2006

6463

1102 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Porannej we Wrocławiu

6468

1103 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1423/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla studentów

6468

1104 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ul. Bolesławiecką, ul. Parkową, torami PKP oraz ul. 1 Maja

6469

1105 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica .

6475

1106 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kamienna Góra

6476

1107 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

6481

1108 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar kompleksu Łysa Góra w Bielawie

6486

1109 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLII/246/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Syców, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

6501

1110 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu

6502

1111 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zielnej

6502

1112 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 276/XL/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

6509

1113 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/VII/03 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i ich wynagrodzenia

6509

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

1114 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2006 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

6510

UCHWAŁY RAD GMIN:

1115 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

6517

1116 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

6524

1117 -

Rady Gminy Rudna z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/ /274/2001 Rady Gminy Rudna z dnia 4 września 2001 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów

6526

1118 -

Rady Gminy Rudna z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rudna

6526

1119 -

Rady Gminy Rudna z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

6527

1120 -

Rady Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia na rok 2006

6528

1121 -

Rady Gminy Lubin z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 roku

6534

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1122 -

Prezydenta Miasta Lubina z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia na 2006 rok miesięcznego średniego kosztu utrzymania jednej osoby w Domu Opieki Szarotka w Lubinie

6534

1123 -

Starosty Średzkiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Średzkiego oraz mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Malczycach

6535

1124 -

Starosty Lubińskiego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2006 roku

6535

1125 -

Starosty Kamiennogórskiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie w 2006 roku

6536

1126 -

Starosty Świdnickiego z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Świdnickiego

6536

1127 -

Starosty Głogowskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Neptuna 22/24 w Powiecie Głogowskim w 2006 roku

6537

1128 -

Starosty Głogowskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkjonujących na terenie Powiatu Głogowskiego

3537

1129 -

Starosty Jaworskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2006 roku

6538

1130 -

Starosty Jaworskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2006 roku

6538

1131 -

Starosty Oławskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2006 roku w powiatowym domu pomocy społecznej, tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lwowskiej 6 w Oławie

6539

1132 -

Starosty Oławskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Domu Dziecka w Oławie, pl. Zamkowy 17

6539

1133 -

Starosty Oławskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Sienkiewicza 4 w Bystrzycy

6540

1134 -

Starosty Świdnickiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej w 2006 roku

6540

1135 -

Starosty Trzebnickiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu trzebnickiego w 2006 roku .

6541

1136 -

Starosty Złotoryjskiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat złotoryjski

6541

INFORMACJA:

1137 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m˛ powierzchni ućytkowej budynków mieszkalnych

6542

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,59 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,10 zł

liczba wejść: 2269

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP