Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 209 - Wrocław, 03.10.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3024 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych .

22614

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3025 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

22618

3026 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Przemków"

22621

3027 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia limitu nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2007 roku

22621

3028 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa .

22622

3029 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Bankowej

22623

3030 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 15 września 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kudowa Zdrój przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

22623

3031 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 21 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Brzeg Dolny do stanu faktycznego .

22628

3032 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 21 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Brzeg Dolny do stanu faktycznego

22629

3033 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 21 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Brzeg Dolny w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz burmistrza, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

22630

UCHWAŁY RAD GMIN:

3034 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Żórawina

22631

3035 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy i zagospodarowania rekreacyjnego przy zbiorniku polderowym "Przeworno" w Przewornie

22636

3036 -

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie dostosowania granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w Gminie Dobroszyce

22666

3037 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Oleśnica w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośredniego wyboru wójta, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

22667

3038 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

22668

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,71 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,16 zł

liczba wejść: 2085

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP