Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 73 - Wrocław, 05.04.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1145 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie

6764

1146 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie

6767

1147 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice

6767

1148 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/139/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze

6773

1149 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Głuszyca

6774

1150 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego na rok 2006

6778

1151 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

6782

1152 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

6790

1153 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

6798

1154 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie programu pomocy publicznej w ramach zasady de minimis

6799

1155 -

Rady Miejskiej Lubomierz z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Gminę Lubomierz w 2006 r.

6802

1156 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic

6809

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

1157 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiązów

6811

1158 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gminnej

6817

1159 -

Rady Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świerzawie

6817

UCHWAŁY RAD GMIN:

1160 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia

6818

1161 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Olszyniec w gminie Walim

6822

1162 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gmina Walim

6826

1163 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/206/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie gminy Krośnice w 2006 r.

6838

1164 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania

6839

1165 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazewnictwa ulicy w obrębie wsi Krośnice

6842

1166 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

6844

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU:

1167 -

Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świdnickiego

6846

ZARZĄDZENIE:

1168 -

Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domach Dziecka w Kątach Wrocławskich, Kiełczowie i Sobótce oraz w Rodzinnych Domach Dziecka w Dobrzykowicach, Świętej Katarzynie, Gajkowie i Kątach Wrocławskich w 2006 roku

6847

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,51 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,52 zł

liczba wejść: 2069

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP