Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 74 - Wrocław, 06.04.2006 r.

ROZPORZĄDZENIE:

1169 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie nr 1/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody z utworów trzeciorzędowych w Straszowicach, gmina Wołów, powiat wołowski, województwo dolnośląskie

6850

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1170 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

6851

1171 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz zwalniania osoby pełnoletniej za jej pobyt w tej placówce

6852

1172 -

Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

6852

1173 -

Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/XV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Górowskiego

6855

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1174 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/86/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
30 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów

6855

1175 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/288/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/86/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów

6856

1176 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od ul. I. Chrzanowskiego w obrębie Karłowice we Wrocławiu - część B

6857

1177 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, przyznawania nagród dla nauczycieli oraz zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

6860

1178 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

6865

UCHWAŁY RAD GMIN:

1179 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów na rok 2006

6866

1180 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mściwojów

6870

1181 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

6876

1182 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borowice

6881

1183 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Głębock

6884

1184 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marczyce

6888

1185 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miłków

6891

1186 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Podgórzyn

6895

1187 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przesieka

6898

1188 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sosnówka

6902

1189 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Staniszów

6905

1190 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ściegny

6909

1191 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zachełmie

6912

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,05 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,35 zł

liczba wejść: 1972

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP