Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 75 - Wrocław, 07.04.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1192 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/1818/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania opłaty dodatkowej w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych

6918

1193 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r. w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Pogodnej w obrębie Krzyki we Wrocławiu .

6919

1194 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krotoszyńskiej we Wrocławiu .

6926

1195 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego Leśnica oraz Parku Leśnickiego we Wrocławiu

6947

1196 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie podziału Osiedla Wojszyce - Ołtaszyn

6992

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1197 -

Starosty Wałbrzyskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2006

6995

1198 -

Starosty Wałbrzyskiego z dnia 4 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu w 2006 roku .

6995

1199 -

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze o zasięgu gminnym, w 2006 roku .

6996

1200 -

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wycho-wawczych w Jeleniej Górze w 2006 roku .

6996

1201 -

Starosty Kłodzkiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2006 roku

6997

1202 -

Starosty Kłodzkiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2006 roku .

6997

1203 -

Prezydenta Wrocławia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Wrocławia w 2006 roku .

6998

1204 -

Prezydenta Wrocławia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2006 roku

6998

1205 -

Starosty Oławskiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r., w placówce opiekuńczo-wycho-wawczej, tj. Rodzinnym Domu Dziecka ul. Sienkiewicza 4, w Bystrzycy

6999

OBWIESZCZENIE:

1206 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 27 marca 2006 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mysłakowice przeprowadzonych w dniu 26 marca 2006 r. .

7000

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,02 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,27 zł

liczba wejść: 2276

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP