Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 87 - Wrocław, 28.04.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1472 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Czarne Stawy"

7985

ZARZĄDZENIE:

1473 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie sprostowania błędów w tekście Zarządzenia nr 87 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim .

7988

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1474 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy .

7989

1475 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej strefy ochronnej HM Legnica - rejon ulicy Myśliwskiej w Legnicy

7991

1476 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Bielańskiej w Legnicy .

8000

1477 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w Gminie Żarów .

8012

1478 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków .

8015

1479 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mielęcin .

8026

1480 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żarów .

8038

1481 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno--mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca

8040

UCHWAŁY RAD GMIN:

1482 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części wsi Sokolec

8046

1483 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 lutego 20006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Suchy Dwór .

8072

1484 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rzeplin .

8079

1485 -

Rady Gminy Głogów z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 103 położonej w Serbach gmina Głogów, przy ul. Ogrodowej i Kwiatowej .

8086

1486 -

Rady Gminy w Udaninie z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie regulaminu zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Udanin

8092

1487 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przeznaczonego pod realizację drogowego obejścia miasta Świdnicy

8097

1488 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wilków oraz części wsi Pszenno, gmina Świdnica .

8123

1489 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym gminy środków budżetowych na realizację funduszu wspierania inicjatyw lokalnych .

8140

1490 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Mnichowice, gmina Żórawina

8141

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

1491 -

Starosty Bolesławieckiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Bolesławieckiego w 2006 roku

8143

SPRAWOZDANIE:

1492 -

z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku w Środzie Śląskiej za rok 2005

8143

INFORMACJA:

1493 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca wygaśnięcia decyzji koncesyjnych Kotłowni "Kowary" Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kowarach

8144

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 44,65 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,94 zł

liczba wejść: 2210

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP