Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 149 - Wrocław, 24.07.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2353 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych w Powiecie Świdnickim "Pomoc stypendialna dla uczniów z rodzin ubogich i zagrożonych demoralizacją" .

15714

2354 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

15717

2355 -

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Powiatu Trzebnickiego na okręgi wyborcze

15718

2356 -

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Rada Powiatu jest organem założycielskim

15719

2357 -

Rada Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą .

15720

2358 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej .

15730

2359 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego .

15730

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2360 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów

15739

2361 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 01/91 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej i nadania jej statutu .

15743

2362 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy .

15745

2363 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Legnicy

15745

2364 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta Legnicy .

15746

2365 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą .

15747

2366 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych .

15755

2367 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej Wrocławia

15755

2368 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji we Wrocławiu

15756

2369 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

15759

2370 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu Wrocławia .

15761

2371 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/215/06 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 16 lutego 2006 r.

15762

UCHWAŁY RAD GMIN:

2372 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica

15763

2373 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej

15770

2374 -

Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnycg Gminy Sulików oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych

15771

2375 -

Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/174/05 Rady Gminy Sulików z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulików

15775

2376 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/185/06 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dziadowa Kłoda

15775

2377 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz przyjętych w gminie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie przyznane w zakresie dożywiania

15776

2378 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

15777

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,93 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,73 zł

liczba wejść: 2192

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP