Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 108 - Wrocław, 02.06.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1818 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na 2006 r. w części należącej do kompetencji Gminy Jaworzyna Śląska jako organu prowadzącego przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazjum

10564

1819 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świebodzice

10568

1820 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Bolesława Chrobrego w Piławie Górnej

10569

1821 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłodzku

10577

1822 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 kwietnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Miejskiej

10578

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1823 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

10580

UCHWAŁY RAD GMIN:

1824 -

Rady Gminy Oława z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława

10580

1825 -

Rady Gminy w Udaninie z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin

10585

1826 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice

10715

1827 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów

10742

1828 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów

10766

1829 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Marcinowice

10786

1830 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice

10787

1831 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, transportu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

10794

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 64,00 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 34,09 zł

liczba wejść: 2088

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP