Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 221 - Wrocław, 13.10.2006 r.

ROZPORZĄDZENIE:

3119 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Chociemyśl, gmina Kotla, powiat głogowski, województwo dolnośląskie .

24188

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3120 -

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

24194

3121 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/47/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

24201

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3122 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 14 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy Pieńsk .

24201

3123 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego

24202

3124 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy Międzylesie

24203

3125 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Międzylesiu

24204

3126 -

Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

24205

3127 -

Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 25 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Legnicy, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. .

24206

3128 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Bardzie .

24207

3129 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

24208

3130 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody nieożywionej głazu narzutowego .

24209

3131 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 września 2006 r. w sprawie stawek dziennej opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru

24210

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3132 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 20 września 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

24211

UCHWAŁY RAD GMIN:

3133 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 5 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach

24211

3134 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 5 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Ciepłowody .

24213

3135 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w zakresie zadań własnych gminy w formie dożywiania uczniów .

24214

3136 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stare Bogaczowice .

24215

3137 -

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie uzupełnienia opisu granic okręgów wyborczych na terenie gminy Kostomłoty .

24216

3138 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marcinowice, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

24216

3139 -

Rady Gminy Oława z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości .

24218

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 13,36 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 8,91 zł

liczba wejść: 2287

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP