Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 78 - Wrocław, 11.04.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

1243 -

z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu - s.p.z.o.z .

7151

1244 -

z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia

7151

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1245 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/105/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu .

7156

1246 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych

7156

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1247 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy placom .

7157

1248 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Ziębice publicznym i niepublicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne .

7159

1249 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego

7160

1250 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom

7161

1251 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Strzegom

7169

1252 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zbycia obiektów budowlanych wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Strzegom

7171

1253 -

Rady Miejskiej Piławy Górnej z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

7172

1254 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

7180

1255 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXXI/243/05 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia sieci szkolnej oraz obwodów szkół podstawowych i gimnazjum .

7180

1256 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

7181

1257 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Mieroszów

7186

1258-

Rady Miasta Piechowice z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 171/XXXI/05 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piechowice

7197

1259 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

7197

1260 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

7204

UCHWAŁY RAD GMIN:

1261 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy

7205

1262 -

Rady Gminy w Stoszowicach z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Stoszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży

7205

1263 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 lutego 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze .

7207

1264 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złotoryja .

7212

1265 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Karwiany-Komorowice, gmina Żórawina .

7217

1266 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Żórawina, gmina Żórawina

7220

1267 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowice, gmina Żórawina

7222

1268 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/131/2005 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2006 rok na terenie gminy Jordanów Śląski

7224

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1269 -

Starosty Polkowickiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach w 2006 roku

7224

1270 -

Starosty Polkowickiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Rodzinnej w Chocianowie w 2006 roku

7225

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,53 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,56 zł

liczba wejść: 1988

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP