Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 110 - Wrocław, 06.06.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1836 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego na rok 2006

10906

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1837 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polkowice

10912

1838 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków

10919

1839 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 506/XLII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli

10923

UCHWAŁY RAD GMIN:

1840 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie

10924

1841 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym

10926

1842 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cieszków

10935

1843 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zabytkami Gminy Żukowice

10949

UCHWAŁA ZWIĄZKU GMIN:

1844 -

Zgromadzenia Związku Gmin "Bychowo" z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody przez Zakład Wodociągowy Związku Gmin "Bychowo" w Prusicach obowiązującego na obszarze Gmin - Członków Związku Gmin " Bychowo": Prusice, Trzebnica, Wołów i Żmigród

10960

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

1845 -

z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 r. oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Borów

10968

1846 -

z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Przemków na 2006 r. oraz poprawności załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

10969

1847 -

z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Udanin

10970

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,20 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,51 zł

liczba wejść: 2114

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP