Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 224 - Wrocław, 20.10.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3200 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Miejskiego w Bolkowie

24380

3201 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/144/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie

24381

3202 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Bolków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli

24382

3203 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Bolków do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 r.

24390

3204 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 8 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Ząbkowicach Śląskich

24390

3205 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 8 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/2006 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

24391

3206 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 8 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej wsi Koziniec w Gminie Ząbkowice Śląskie

24392

3207 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 14 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście i gminie Jelcz-Laskowice do stanu faktycznego

24406

3208 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 14 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice do stanu faktycznego

24407

3209 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzelin

24408

3210 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

24414

3211 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Bolków

24420

3212 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr LIV/277/06 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych lub ich części, stanowiących gminny zasób nieruchomości

24420

3213 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Wałbrzycha

24421

3214 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dziuplinie

24423

3215 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LII/314/2006 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 14 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice do stanu faktycznego

24425

3216 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LII/313/2006 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 14 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście i gminie Jelcz-Laskowice do stanu faktycznego

24426

3217 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 3 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

24427

3218 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 3 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miasta Piechowice

24429

UCHWAŁY RAD GMIN:

3219 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Robotniczej w południowej części wsi Kobierzyce

24430

3220 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów uprawnionych do umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Dzierżoniów, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

24434

3221 -

Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Sulików

24436

3222 -

Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Sulików

24437

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,67 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,66 zł

liczba wejść: 2100

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP