Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 225 - Wrocław, 23.10.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3223 -

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie pozbawienia dróg nr 2205D i nr 2207D kategorii drogi powiatowej

24441

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3224 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu dla Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju

24441

3225 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury - Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju .

24442

3226 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie Zdroju

24443

3227 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/12/06 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno Zdrój

24445

3228 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa .

24445

3229 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/232/05 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

24448

3230 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicę Fabryczną w Polkowicach

24451

3231 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat .

24451

3232 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/211/06 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Gminy Jedlina Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

24452

3233 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/146/05 Rady Jedlina Zdrój z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina Zdrój .

24453

3234 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 2938D do kategorii dróg gminnych

24453

3235 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa .

24454

3236 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

24456

3237 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 października 2006 r. w sprawie nadania nowo wybudowanej ulicy nazwy Władysława II Jagiellończyka w Kowarach .

24456

3238 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 października 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary

24458

3239 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków

24458

3240 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 października 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

24459

3241 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 6 października 2006 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Stronie Śląskie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 roku

24459

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3242 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Świerzawa

24460

UCHWAŁY RAD GMIN:

3243 -

Rady Gminy Ruja z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Rui

24466

3244 -

Rady Gminy Ruja z dnia 26 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku

24466

3245 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXI/93/2000 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 4 grudnia 2000 r. - w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

24467

3246 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie filia Mierczyce nr 34 .

24467

3247 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim

24468

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,92 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 8,17 zł

liczba wejść: 2219

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP