Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 112 - Wrocław, 08.06.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1853 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat milicki .

11111

1854 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju poprzez likwidację oddziału ginekologiczno-położniczego, oddziału neonatologicznego i oddziału chirurgii ogólnej oraz poradni: dermatologicznej, neurologicznej, zdrowia psychicznego, okulistycznej, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

11112

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1855 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Duszniki Zdrój .

11112

1856 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie

11118

1857 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego w Jaworze i ustalenia regulaminu korzystania z tego targowiska .

11154

1858 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/340/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Oława

11156

1859 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

11157

1860 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie " Boisko Sportowe ze sztuczną nawierzchnią przy Hali Sportowej w Węglińcu"

11166

1861 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektów użyteczności publicznej o nazwie " Plac zabaw"

11167

1862 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Węgliniec

11167

1863 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIX/208/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich przyznawania .

11171

1864 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

11172

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

1865 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prusice

11173

UCHWAŁY RAD GMIN:

1866 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dzierżoniów - obręb Włóki

11178

1867 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Biała .

11193

1868 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sady .

11207

1869 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce .

11219

1870 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Mściwojów

11238

1871 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za pomoc społeczną w formie dożywiania uczniów w szkołach .

11243

1872 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od odpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

11244

1873 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy i urządzeń usługowo- -rekreacyjnych położonych w obrębie wsi Dziećmorowice (Rusinowa), gmina Walim

11245

1874-

Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Rzeczka, gmina Walim .

11248

1875 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lewin Kłodzki .

11252

1876 -

Rady Gminy Udanin z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Udanin nr XLII/130/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin

11256

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

1877 -

Przewodniczącego Rady Gminy Długołęka z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęką z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka .

11257

1878 -

Przewodniczącego Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

11276

 

 Pełna treść (PDF)
 poz. 1853-1856
 poz. 1857-1878

Cena w formie papierowej 47,49 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 25,50 zł

liczba wejść: 2203

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP