Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 156 - Wrocław, 01.08.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA SEJMIKU:

2470 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale obszaru Województwa Dolnośląskiego na okręgi wyborcze

16460

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2471 -

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

16463

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2472 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 września 2005 nr XXX/271/05 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Żmigród lokali socjalnych

16464

2473 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

16464

2474 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XLV/336/06 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

16473

2475 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Wałbrzychu

16473

2476 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie Zdroju

16476

2477 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gminnych placów zabaw

16477

2478 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Obornikach Śląskich

16478

2479 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla

16480

2480 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy

16480

2481 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych przejmowanego odcinka drogi krajowej nr 12 w ciągu ul. Plac Wolności i ul. Gogowskiej w mieście Przemków w km od 90+214 do 91+754

16481

2482 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmigród

16483

2483 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Ogródka Jordanowskiego w Żmigrodzie przy ulicy Wrocławskiej

16490

UCHWAŁY RAD MIASTA I GMINY:

2484 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/335/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiązów

16491

2485 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Wiązów

16492

2486 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Wiązowie

16493

2487 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Wiązów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

16494

2488 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta i Gminy Wiązów na stałe okręgi wyborcze

16496

2489 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Wiązów na stałe obwody głosowania

16498

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

2490 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Wałbrzychu

16499

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 14,40 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,49 zł

liczba wejść: 2150

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP