Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 227 - Wrocław, 25.10.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3259 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

24518

3260 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Strzelin dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

24523

3261 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego w Mieście i Gminie Strzelin

24523

3262 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w Mieście i Gminie Strzelin

24525

3263 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Węgliniec i będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

24526

3264 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 6 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

24528

3265 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 6 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

24528

UCHWAŁY RAD GMIN:

3266 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż projektowanej linii energetycznej w obrębach Tyniec Mały, Domasław, Księginice

24529

3267 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Domasław i Chrzanów

24537

3268 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Bielany Wrocławskie

24546

3269 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ulicach: Radosnej oraz Sezamkowej w zachodniej części wsi Wysoka

24555

3270 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Krzyżowice - Wierzbica

24561

3271 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Ogrodowej we wschodniej części wsi Królikowice

24565

3272 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego wzdłuż linii energetycznej w obrębie Żurawice

24572

3273 -

Rady Gminy Oława z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie wsi Sobocisko w gminie Oława

24578

3274 -

Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 19 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej

24584

3275 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 19 września 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

24586

3276 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Krośnice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

24587

3277 -

Rady Gminy Głogów z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Głogów

24587

3278 -

Rady Gminy Głogów z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Serby

24589

3279 -

Rady Gminy Głogów z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przysiółka Bytnik w przedmiocie jego przekwalifikowania z przysiółka wsi Przedmoście na wieś Bytnik

24591

3280 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

24592

3281 -

Rady Gminy Lubin z dnia 5 października 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Osiek, gmina Lubin

24593

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

3282 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 października 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Polkowicach

24595

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,51 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,15 zł

liczba wejść: 2255

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP