Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 228 - Wrocaw, 26.10.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA:

3283 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim

24599

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3284 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie

24599

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3285 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kryniczno

24600

3286 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

24604

3287 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego portu lotniczego we Wrocławiu

24607

3288 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniego odcinka Łącznika Lotniskowego we Wrocławiu

24617

3289 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 września 2006 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Lubinie, Rady Powiatu w Lubinie oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

24626

3290 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w NZOZ Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej, Rady Powiatu Średzkiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Burmistrza Środy Śląskiej zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

24627

3291 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Głuszycy

24628

3292 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXXVIII/206/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r. zmienionej uchwałą nr XXXIX/219/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Wałbrzycha

24628

3293 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Wołowie

24631

3294 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy skweru i zmiany nazwy ulicy w Wołowie

24633

3295 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

24635

3296 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 października 2006 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

24635

3297 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 października 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i areszcie śledczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

24637

3298 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 października 2006 r. w sprawie utworzenia na terenie Wrocławia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wyborów Prezydenta Wrocławia zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

24637

3299 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka ul. Browarnej, łącznika pl. Staszica, odcinka ul. Przemiłowskiej oraz sięgaczy ul. Mianowskiego, ul. Bacciarellego i ul. Karkonoskiej

24639

3300 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy bulwarowi oraz ulicy na terenie Wrocławia .

24639

3301 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 października 2006 r. w sprawie uchwały nr XLX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław

24642

UCHWAŁY RAD GMIN:

3302 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Kunicach .

24642

3303 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Kunicach .

24643

3304 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej

24643

3305 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 6 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach

24644

3306 -

Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 10 października 2006 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Warta Bolesławiecka

24645

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

3307 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła RWE KAC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

24646

INFORMACJA:

3308 -

O decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla "Miejskiej Gospodarki Komunalnej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy

24659

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,47 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,98 zł

liczba wejść: 2322

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP