Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 81 - Wrocław, 14.04.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1296 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołów

7392

1297 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parku znajdującego się w Wołowie przy ul. Sikorskiego 6 (działki nr 44 AM 29) na terenie stanowiącym własność Gminy Wołów

7400

1298 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

7403

1299 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta Jelenia Góra

7404

1300 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

7407

UCHWAŁY RAD GMIN:

1301 -

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borzygniew

7407

1302 -

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów

7425

1303 -

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dzikowa

7437

1304 -

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Proszkowice

7448

1305 -

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stróża

7461

1306 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pielgrzymka

7474

1307 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom mieszkań komunalnych, stanowiących własność Gminy Żórawina

7479

1308 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie sprzedaży udziałów gminy w nieruchomościach zabudowanych na terenie gminy Żórawina

7485

1309 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Euro-Park Wisłosan" w gminie Kobierzyce, obręb Biskupice Podgórne

7491

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1310 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrejestrowania związku gmin Związek Komunalny "Wodociąg Bartoszów - Tyniec Legnicki" z siedzibą w Legnicy

7496

SPRAWOZDANIE:

1311 -

Starosty Kamiennogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok

7496

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 30,97 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,16 zł

liczba wejść: 2011

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP