Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 175 - Wrocław, 25.08.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2702 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa - oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

18858

2703 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie stałych obwodów głosowania

18860

2704 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec - dla terenu przemysłowego zlokalizowanego w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego i Tadeusza Kościuszki

18861

2705 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska .

18866

2706 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów uniwersalnych wsi Komorniki

18878

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

2707 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bogatyni

18883

UCHWAŁY RAD GMIN:

2708 -

Rady Gminy Głogów z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogów

18884

2709 -

Rady Gminy Rudna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Rudna

18889

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

2710 -

Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek

18890

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 12,88 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 8,67 zł

liczba wejść: 1991

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP