Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 159 - Wrocław, 04.08.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2515 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów .

16806

2516 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

16814

2517 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dolina Baryczy" w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b

16820

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2518 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Sobótka na okręgi wyborcze .

16820

2519 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Sobótka na stałe obwody głosowania .

16821

2520 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie oraz nadania Statutu

16823

2521 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielawa

16825

2522 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych .

16829

2523 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu zapłaty i oprocentowania rat rocznych opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Miasta Jelenia Góra, oraz wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz nieruchomości rolnych i uchylenia niektórych uchwał

16831

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

2524 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu

16832

2525 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym

16834

UCHWAŁY RAD GMIN:

2526 -

Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubin

16836

2527 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Lewin Kłodzki oraz określenia zakresu jej działania .

16842

2528 -

Rady Gminy Lubin z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Lubin

16850

2529 -

Rady Gminy Lubin z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, przyznawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

16851

2530 -

Rady Gminy Lubin z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

16852

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2531 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

16858

INFORMACJA:

2532 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie

16858

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,78 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,22 zł

liczba wejść: 2003

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP