Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 232 - Wrocław, 02.11.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3370 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Świeradów Zdrój

24894

3371 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 15 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Złotym Stoku w granicach działki ewidencyjnej nr 901/5 i części działek nr 901/4, 111 i 112

24902

3372 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 15 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno- -usługowej w Złotym Stoku w granicach działki ewidencyjnej nr 492 i 493 .

24906

3373 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 15 września 2006 r. w sprawie statutu Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku .

24910

3374 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Złoty Stok

24911

3375 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie dostosowania granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego w Gminie Żmigród .

24912

3376 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w Gminie Żmigród

24913

3377 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województw oraz wyborze burmistrza, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. .

24914

3378 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Oborniki Śląskie do stanu faktycznego

24915

3379 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Oborniki Śląskie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

24916

3380 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Chocianów

24917

3381 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Syców .

24917

3382 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/29/2003 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

24924

3383 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Szklary Dolne

24925

3384 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Chocianowie

24927

UCHWAŁY RAD GMIN:

3385 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów wójta za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne uczniom szkół .

24927

3386 -

Rada Gminy w Walimiu z dnia 21 września 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Walim

24931

3387 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 21 września 2006 r. w sprawie likwidacji drogi nr 102 i odcinka drogi nr 104 w Dziećmorowicach

24932

3388 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

24934

3389 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Szymanów

24935

3390 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Ligota Piękna .

24940

3391 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzyżanowice

24944

3392 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21 września 2006 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Pierwoszów

24948

3393 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21 września 2006 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Kryniczno

24950

3394 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/246/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przeworno

24952

3395 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

24952

3396 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 12 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Marciszów

24955

3397 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 października 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Tyniec Mały

24956

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,61 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,65 zł

liczba wejść: 2184

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP