Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 233 - Wrocław, 03.11.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3398 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Modłowej w Bolesławcu

24962

3399 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych .

24970

3400 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Góra ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 70, poz. 1491

24978

3401 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odrębnego obwodu głosowania

24978

3402 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/209/2001 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2001 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

24979

3403 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Huby w rejonie ulicy Hubskiej i Bocznej we Wrocławiu

24980

3404 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków

24987

UCHWAŁA RADY GMINY:

3405 -

Rada Gminy Łagiewniki z dnia 20 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Gminy w Łagiewnikach

24988

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,26 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 7,75 zł

liczba wejść: 2184

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP