Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 236 - Wrocław, 10.11.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3445 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Olszany obejmującego działkę nr 944 .

21190

3446 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy dla terenu dawnej wsi Piątnica

21195

3447 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - obszar Legnica

21209

3448 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 5 października 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Ziębicach, Rady Powiatu w Ząbkowicach Śląskich i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Burmistrza Ziębic

21229

3449 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 5 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lipa .

21230

3450 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 5 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wigancice

21235

3451 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 5 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kalinowice Górne .

21240

3452 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 5 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bożnowice

21245

3453 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Legnica

21250

3454 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku

21250

3455 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2007

21254

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3456 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu

21255

UCHWAŁY RAD GMIN:

3457 -

Rada Gminy Łagiewniki z dnia 20 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie osiedla domków letniskowych położonych nad akwenem wodnym koło miejscowości Sieniawka .

21255

3458 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krośnice

21257

3459 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Platerówce

21258

3460 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego

21259

3461 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerówka

21259

3462 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Nowa Ruda, Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

21263

3463 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 września 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stoszowice

21263

3464 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 20 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krotoszyce .

21264

3465 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 20 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 rok

21265

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

3466 -

Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVI/3014/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia

21265

INFORMACJA:

3467 -

Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie uzupełnienia składu Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

21273

 

Pełna treść (PDF)
str.21189-21220
str.21221-21225
str.21226-21274

Cena w formie papierowej 24,95 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,88 zł

liczba wejść: 2164

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP