Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 237 - Wrocław, 13.11.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3468 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006 r. w sprawie ustalania zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego upoważnionych

21276

3469 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie powiatu milickiego .

21280

3470 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 15 września 2006 r. w sprawie określania warunków całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

21281

3471 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach programu stypendialnego dla uczniów wybitnie uzdolnionych "Złota Dziesiątka" .

21282

3472 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 18 października 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zadania zleconego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

21287

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3473 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów - obszar B

21289

3474 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trzebieszowice - obszar B

21305

3475 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 września 2006 r. w sprawie liczby przeznaczonych do wydania w 2007 r. nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką .

21329

3476 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Muzealna - Kopernika w Szklarskiej Porębie

21329

3477 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Wioska

21337

3478 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi Chmieleń .

21339

3479 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 6 października 2006 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz zasad odpłatności za udzieloną pomoc w zakresie dożywiania dzieci, osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie .

21343

3480 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli .

21344

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3481 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

21345

UCHWAŁY RAD GMIN:

3482 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/77/99 Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 września 1999 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice .

21345

3483 -

Rady Gminy Oława z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/188/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

21346

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,57 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,15 zł

liczba wejść: 1994

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP