Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 238 - Wrocław, 14.11.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3484 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez utworzenie oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym oraz poszerzenie usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o pielęgniarską opiekę długoterminową

21348

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3485 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

21349

3486 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach pomocy społecznej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta przypadających na dzień 12 listopada 2006 r.

21349

3487 -

Rady Miasta Lubań z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

21350

3488 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

21351

3489 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/227/04 Rady Miejskiej Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu, zmienionej uchwałą nr XLI/410/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. .

21351

3490 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Regionalnej

21352

3491 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy parku zwanego Parkiem Centralnym w Lądku Zdroju .

21355

3492 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów i studentów

21355

3493 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Sobótce

21357

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3494 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Prochowice

21358

UCHWAŁY RAD GMIN:

3495 -

Rada Gminy Oława z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/374/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława

21395

3496 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 22 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszotary

21399

3497 -

Rady Gminy Ruja z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ruja

21400

3498 -

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 września 2006 r. w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Dobroszyce dla wyborów do Rady Gminy Dobroszyce

21406

3499 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Galowice, gmina Żórawina

21407

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

3500 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu

21410

INFORMACJA:

3501 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMAL" Spółka Akcyjna w Lubinie

21412

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,61 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,65 zł

liczba wejść: 2320

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP