Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 239 - Wrocław, 15.11.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3502 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej .

21417

3503 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych .

21418

3504 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

21419

3505 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

21421

3506 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie Gminy Strzelin nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami

21422

3507 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

21430

3508 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego .

21431

3509 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku .

21431

3510 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, zasad poboru, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

21433

3511 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

21434

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3512 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

21435

3513 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 rok

21436

UCHWAŁY RAD GMIN:

3514 -

Rada Gminy Siekierczyn z dnia 24 października 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości

21436

3515 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 r. .

21437

3516 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 października 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych

21438

3517 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opłaty administracyjnej

21440

3518 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 25 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bolesławiec

21441

3519 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych .

21441

3520 -

Rady Gminy Czernica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia na rok 2007 obowiązujących na obszarze gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości, od posiadania psów i opłaty targowej, wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tych podatków, a także określenia oraz terminów płatności podatku od posiadania psów i opłaty targowej .

21443

3521 -

Rady Gminy Czernica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia na rok 2007 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tego podatku

21444

3522 -

Rady Gminy Czernica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zarządzenia w roku 2007 poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, leśnego i rolnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na obszarze gminy Czernica oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

21445

3523 -

Rady Gminy Kotla z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2007 r. .

21446

3524 -

Rady Gminy Kotla z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

21447

3525 -

Rady Gminy Lubań z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Lubań

21447

3526 -

Rady Gminy Lubań z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

21448

3527 -

Rady Gminy Rudna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rudna .

21449

3528 -

Rady Gminy Rudna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

21450

3529 -

Rady Gminy Rudna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta oraz zwolnienia z podatku rolnego .

21453

3530 -

Rady Gminy Rudna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie opłaty targowej

21454

3531 -

Rady Gminy Rudna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów .

21455

3532 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

21455

3533 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

21456

3534 -

Rady Gminy Oława z dnia 27 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na terenie gminy Oława .

21457

3535 -

Rady Gminy Oława z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku .

21458

3536 -

Rady Gminy Oława z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

21459

3537 -

Rady Gminy Oława z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku

21461

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 15,78 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,16zł

liczba wejść: 2342

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP