Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 241 - Wrocław, 16.11.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3539 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

21475

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3540 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożanów

21482

3541 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw .

21491

3542 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2007 roku nowych iicencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .

21492

3543 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za wysokie wyniki sportowe

21492

3544 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

21494

3545 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2006 .

21510

3546 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie dostosowania granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w mieście i gminie Syców

21510

3547 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w mieście i gminie Syców

21512

3548 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia zasad zbycia, nabycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata .

21513

3549 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 23 października 2006 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Ścinawa .

21513

3550 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

21515

3551 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

21515

3552 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głogowa .

21517

3553 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy skweru na osiedlu Śródmieście w Głogowie .

21519

3554 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w celu udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

21521

3555 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/243/05 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

21527

3556 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Przemków .

21527

3557 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Środzie Śląskiej .

21529

3558 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy placu

21529

3559 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta Zgorzelec .

21530

3560 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/359/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Kłodzku .

21531

3561 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ilości licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Kowary na 2007 r. .

21532

3562 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

21532

3563 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/287/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli szkół i placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela .

21536

3564 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe .

21536

3565 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zarządzenia nr 494/06 Burmistrza Wąsosza z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ograniczeń w dostawie wody z wodociągów będących własnością Gminy Wąsosz, ze zmianami .

21537

3566 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 27 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w gminie Kudowa Zdrój .

21537

3567 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/328/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych na terenie gminy Kudowa Zdrój przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

21538

3568 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/338/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 15 września 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kudowa Zdrój przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

21538

3569 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2007 roku .

21539

3570 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

21539

UCHWAŁY RAD GMIN:

3571 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

21540

3572 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka.

21541

3573 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

21541

3574 -

Rady Gminy Ruja z dnia 24 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ruja .

21542

3575 -

Rady Gminy Czernica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Chrząstawa Wielka .

21543

3576 -

Rady Gminy Kotla z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/51/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli .

21546

3577 -

Rady Gminy w Niechlowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

21546

3578 -

Rady Gminy Rudna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudna .

21548

3579 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złotoryja

21548

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,03 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,89 zł

liczba wejść: 2217

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP