Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 244 - Wrocław, 22.11.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3627 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. dla celów obliczenia podatku rolnego w 2007 roku na obszarze Gminy Bardo .

21732

3628 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

21733

3629 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

21734

3630 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego .

21734

3631 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego .

21735

3632 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Polkowice .

21735

3633 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stawek dziennych, terminów płatności oraz zasad poboru opłaty targowej, wyboru i wynagradzania inkasenta

21738

3634 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 października 2006 r. w sprawie stawek podatku rolnego i od nieruchomości Gminy Góra na rok 2007 .

21739

3635 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2007

21740

3636 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze na rok 2007

21743

3637 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 października 2006 r. w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2007

21744

3638 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 27 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

21744

3639 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru

21747

3640 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

21748

UCHWAŁY RAD GMIN:

3641 -

Rada Gminy Świdnica z dnia 20 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

21762

3642 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

21762

3643 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

21763

3644 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2007 r. .

21765

3645 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2007 r. oraz ustalenia warunków zwolnień od tego podatku

21766

3646 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole na 2007 r. .

21767

3647 -

Rady Gminy w Miękini z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .

21767

3648 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości .

21781

3649 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal dla celów obliczenia podatku rolnego .

21782

3650 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów .

21782

3651 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

21783

3652 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego w 2007 r.

21788

3653 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

21788

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,67 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,65 zł

liczba wejść: 1974

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP