Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 122 - Wrocław, 22.06.2006 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1973 -

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu

12366

1974 -

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom oraz innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

12367

1975 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/03 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamiennej Górze

12372

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1976 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Strzelin

12372

1977-

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Biedrzychów

12377

1978 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

12384

1979 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności

12386

1980 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą miejską w Bielawie

12387

1981 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w rejonie obwodnicy

12406

1982 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

12415

1983 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lądek Zdrój na lata 2006-2010"

12416

1984 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie uchwały nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec

12418

1985 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

12423

1986 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

12424

1987 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy dla dwóch rond położonych na terenie miasta Wołowa

12430

1988 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Mojęcice

12431

1989 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy mostowi

12433

1990 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/152/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół prowadzonych przez Gminę Radków

12433

1991 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

12434

1992 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/169/99 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy

12435

UCHWAŁY RAD GMIN:

1993 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kłoda

12436

1994 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXXVII/284/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna

12447

1995 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna

12447

1996 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXXVII/284/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna

12454

1997 -

Rady Gminy Oława z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława

12454

1998 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Samorządowej Instytucji Kultury pn. "Muzeum Sztolni Walimskich" na Samorządową Instytucję Kultury "Sztolnie Walimskie" .

12468

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 31,46 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,66 zł

liczba wejść: 2106

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP