Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 258 - Wrocław, 07.12.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3839 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2007 .

23040

3840 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007

23041

3841 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2007

23042

3842 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok

23043

3843 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 listopada 2006 roku zmieniająca uchwałę nr XVI/135/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie innych zwolnień w podatku od nieruchomości

23044

3844 -

Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23044

3845 -

Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

23045

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3846 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

23047

3847 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23047

3848 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie opłaty administracyjnej na obszarze gminy Prusice

23048

3849 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2007 roku

23049

UCHWAŁY RAD GMIN:

3850 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Osiecznica za 2007 rok .

23051

3851 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2006 roku w sprawie stawek podatków od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków

23052

3852 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

23053

3853 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 22 listopada 2006 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23054

3854 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie wysokości stawek od środków transportowych

23054

3855 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2007

23057

3856 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku .

23058

3857 -

Rady Gminy Mietków z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

23059

3858 -

Rady Gminy Mietków z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości .

23059

3859 -

Rady Gminy Mietków z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

23060

3860 -

Rady Gminy Mietków z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

23060

3861 -

Rady Gminy Mietków z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów

23064

3862 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2007

23064

3863 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej w roku 2007 od podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Kostomłoty

23079

3864 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie określenia wynagrodzenia w 2007 r. dla sołtysów jako inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od posiadania psów - stanowiących dochody Gminy Kostomłoty

23079

3865 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2007 roku .

23080

3866 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

23080

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 14,81 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,66 zł

liczba wejść: 2045

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP