Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 92 - Wrocław, 12.05.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RADY POWIATU:

1575 -

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych .

8772

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1576 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .

8775

1577 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II .

8775

1578 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto

8787

1579 -

Rady Miejskiej Ziębice z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

8815

1580 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie

8821

1581 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. E. Orzeszkowej

8834

1582 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Strzegom

8834

1583 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Strzegom

8836

1584 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Strzegomia .

8837

1585 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zaliczenia ulic miejskich ( ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka i ul. Wrocławskiej ) w Trzebnicy do kategorii dróg gminnych

8837

1586 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

8838

1587 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II .

8838

1588 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Północne we Wrocławiu

8839

1589 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare I i III .

8855

1590 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli .

8870

1591 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr VII/46/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania wszelkich napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Środa Śląska .

8876

UCHWAŁY RAD GMIN:

1592 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

8876

1593 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica

8882

1594 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody

8889

1595 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka

8894

1596 -

Rady Gminy Czernica z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie

8896

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

1597 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji Fortum Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu .

8898

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 35,93 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,57 zł

liczba wejść: 2116

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP