Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 261 - Wrocław, 08.12.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3898 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2006 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu gminy wydatków na opiekę nad zabytkami

23156

3899 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie podatku rolnego

23160

3900 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego

23160

3901 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości

23161

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3902 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

23162

3903 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

23163

3904 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

23164

UCHWAŁY RAD GMIN:

3905 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23164

3906 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

23165

3907 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie uchylenia uchwał organu stanowiącego Gminy Lewin Kłodzki

23191

3908 -

Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

23191

3909 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy

23203

3910 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2007 r.

23203

3911 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2007 r.

23204

3912 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007 r.

23206

3913 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2007

23207

3914 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2007

23209

3915 -

Rady Gminy Borów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku

23210

3916 -

Rady Gminy Borów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

23211

3917 -

Rady Gminy Borów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

23220

3918 -

Rady Gminy Borów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania ulgi w podatku rolnym na rok 2007

23222

3919 -

Rady Gminy Borów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/139/2005 Rady Gminy Borów z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

23223

3920 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2007 rok

23224

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,92 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,89 zł

liczba wejść: 1984

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP