Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 262 - Wrocław, 08.12.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3921 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/211/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

23227

3922 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/257/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

23227

3923 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Pieńsk .

23228

3924 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości .

23229

3925 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: stawek podatków od środków transportowych

23230

3926 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru formularza informacji o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o danych osobowych właścicieli/współużytkowników wieczystych/współposiadaczy

23232

3927 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach, wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

23243

3928 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o zwolnieniach w podatku leśnym .

23254

3929 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .

23261

3930 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

23261

3931 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23262

3932 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .

23265

3933 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej

23265

3934 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów

23266

3935 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku .

23267

3936 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2007

23268

3937 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

23268

UCHWAŁY RAD GMIN:

3938 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

23271

3939 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchom

23271

3940 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień od tego podatku .

23272

3941 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego

23274

3942 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23275

3943 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .

23275

3944 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 .

23276

3945 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2007

23277

3946 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2007

23279

3947 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy na rok 2007

23280

3948 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

23281

3949 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .

23282

3950 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

23283

3951 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

23285

3952 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Paszowice .

23286

3953 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku .

23286

3954 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

23287

3955 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalania wysokości podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminy płatności tego podatku

23290

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,13 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,12 zł

liczba wejść: 1934

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP